Legionów 17.

… Nie wiem co powoduje u człowieka to, że coś pamięta bardzo dobrze, że coś mniej lub w ogóle, że czasem idę do sklepu po jedzenie dla Oksany i jajka a wracam z jajkami, mlekiem i kolą zero dla Pawła, albo że nie pamiętam jak Boga kocham do dzisiaj czy mama moja ma urodziny 3 […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top